sidenko2.jpg
help01.jpg
help02.jpg
help03.jpg

Представник психологічної служби університету

Сіденко Юлія Олександрівна, к. психол. н., ст. викл.
тел.: 0939348905
Instagram: @sidenkoiuliia

Психологічна служба – це структурний підрозділ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, який турбується про психічне благополуччя та сприяє підвищенню якості навчання і життєдіяльності учасників навчального процесу. Одне із основних завдань роботи психологічної служби полягає у розвитку особистості студента, який після закінчення ЗВО зможе успішно займатись професійною діяльністю в умовах конкурентних та мінливих ринкових відносин.

Основні завдання психологічної служби:

 • популяризація психологічних знань та розвиток психологічної культури здобувачів вищої освіти;

 • сприяння у створенні оптимальних умов для комфортного навчання та професійного становлення студентів;

 • створення атмосфери для реалізації творчого, особистісного та інтелектуального потенціалу студентів та викладачів;

 • надання психологічної допомоги з метою підтримки та збереження психічного здоров’я учасників навчального процесу.

Основні напрямки діяльності психологічної служби у ЗВО передбачають різні види психологічної допомоги:

 • психологічна освіта, що зорієнтована на формування у здобувачів вищої освіти мотивації до вивчення психологічної літератури з метою особистісного розвитку та самовдосконалення;

 • психопрофілактика. Адже найкраще вирішення проблеми – це її упередження. З цією метою психологічна служба університету періодично запрошує на відкриті лекції, тематика яких залежить від запиту адміністрації інститутів/факультетів або від психологічних явищ/тенденцій, які панують у суспільстві;

 • психодіагностика – студенти мають змогу пройти визнані у науковій спільноті тести, результати яких висвітлюють міру вираження або стан конкретного психічного стану, процесу чи явища;

 • психологічна корекція – системна робота, яка скерована на допомогу у зменшенні/зникненні конкретних деструктивних особливостей поведінки людини, які заважають оптимальній самореалізації за допомогою спеціальних заходів психологічного впливу;

 • психологічне консультування – індивідуальна робота, мета якої допомогти здобувачу у: самопізнанні, адаптації до мінливого соціально-економічного життя; формуванню ціннісно-мотиваційної сфери; досягненні емоційної міцності, балансу, що сприяє самовдосконаленню тощо.

Психологічна служба допомагає у вирішенні наступного спектру проблем, що стосуються:

 • нормалізації рівня самооцінки;

 • переживання депресії, панічних атак, розладів харчової поведінки;

 • почуття образи, самотності, пустоти та зниження рівня життєвої енергії;

 • почуття провини;

 • конфліктних та токсичних стосунків з іншими людьми.