vstup.jpg

Психологічний факультет Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького запрошує до вступу у 2022 році!

Освітні програми ступеня "БАКАЛАВР":

ПСИХОЛОГІЯ 

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ, ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)

На перший курс приймаються абітурієнти, які мають сертифікати ЗНО з таких предметів:
Математика (обов'язково, ваговий коефіцієнт - 0,2);
Українська мова і література (обов'язково, ваговий коефіцієнт - 0,3);
Біологія / Історія України / Іноземна мова / Фізика / Хімія / Географія (за вибором, ваговий коефіцієнт  - 0,5).
Середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту під час обрахунку конкурсного балу не враховується.  

Чинними є сертифікати ЗНО 2019, 2020, 2021, 2022 років.

Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання: 3 р. 10 м.  

Освітні програми ступеня "МАГІСТР":

ПСИХОЛОГІЯ 

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

ГЛИБИННА ПСИХОКОРЕКЦІЯ 

До магістратури можуть вступати випускники ступеня бакалавра, спеціаліста або магістра з будь-якої спеціальності (перехресний вступ).

Випускники ОС "бакалавр" вступають на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) і єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ). ЄФВВ складається з тесту загальних навчальних компетентностей (ТЗНК) і предметного тесту з психології. 

Реєстрація на ЄВІ з іноземної  мови і ЄФВВ із психології - з 26 квітня по 17 травня.

Дати написання тестів:
ЄВІ - 22 червня;
ЄФВВ:  ТЗНК - 20 червня, предметний тест із психології - 29 червня. 

Чинними є сертифікати ЄВІ 2020, 2021, 2022 років. 

! Абітурієнти на базі повної вищої освіти (спеціалісти або магістри) з усіх спеціальностей вступають без ЄВІ і ЄФВВ. Вступ здійснюється на основі іспитів з іноземної мови і психології, які проводяться в університеті. 

Форми навчання: денна, заочна. 

Термін навчання: 1 р. 4 м.

Освітні програми ступеня "БАКАЛАВР" зі скороченим терміном навчання на базі диплома молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності:

ПСИХОЛОГІЯ 

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ, ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)

На 2-й курс абітурієнти вступають на основі іспиту з психології і таких сертифікатів ЗНО:
Українська мова і література (обов'язково);
Біологія / Історія України/ Іноземна мова / Математика / Фізика / Хімія / Географія (за вибором).

Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання - 2 р. 10 м.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 24, навчальний корпус 4, каб. 117, 119.
Телефони: (0472) 31-72-94 (деканат);
0734877030;
0976447901;
0679558649.