ПРО ФАКУЛЬТЕТ

За відносно короткий час свого існування факультет як окремий підрозділ університету має значні здобутки. На факультеті примножуються традиції класичної освіти в галузі психології, запроваджуються інноваційні технології навчання. Проводиться велика робота щодо створення власної, авторської, практико-зорієнтованої моделі підготовки фахівців у галузі практичної психології, що забезпечує випускникам конкурентоспроможність на ринку праці і, відповідно, гідний заробіток, дає змогу займати лідерські позиції у різних сферах психологічної науки і практики.

Факультет має потужний кадровий потенціал. У його складі сьогодні працюють 35 штатних науково-педагогічних працівників, серед яких 2 доктори наук, професори (1 – академік НАПН України) та 26 кандидатів наук, доцентів.

До структури психологічного факультету входять три кафедри – глибинної корекції і психолого-соціальної реабілітації, психології і прикладної психології. На факультеті навчається 450 студентів денної і заочної форм навчання.

Навчальні плани факультету зорієнтовані на вивчення як фундаментальних фахових дисциплін, так і потужного блоку курсів прикладного спрямування. Велика увага приділяється оновленню системи підготовки фахівців, організаційному та науково-методичному забезпеченню навчального процесу.

Майбутні фахівці мають можливість не тільки набути теоретичних знань та практичних навичок, але й пройти особистісну психокорекцію, що допоможе оптимізувати стосунки з навколишніми, сприятиме розвитку професійно значущих особистісних якостей, самовдосконаленню.

Факультетом налагоджено тісні зв‘язки з іншими ВНЗ України й зарубіжжя. Студенти-психологи мають можливість слухати лекції відомих учених, практикуючих психологів, спілкуватися з майбутніми колегами, обмінюватися думками та організовувати наукові дискусії на Міжнародних і Всеукраїнських студентських наукових конференціях і науково-практичних семінарах, відвідувати інші навчальні заклади та приймати гостей у стінах рідного університету. Такі заходи сприяють формуванню фахових умінь і навичок, розвитку професійного потенціалу.

Студентське життя не обмежується лише навчальною і науково-дослідною діяльністю. Його змістове наповнення залежить у першу чергу від Студентської ради факультету. Розв’язанню проблем фахового становлення допомагає організація виховної роботи зі студентами. Ініціатором і організатором багатьох заходів на факультеті є студентський актив. На факультеті започатковані добрі традиції, серед них: “Тиждень першокурсника”, “Тиждень психології”, “Від сесії до сесії”, “Свято відмінника”, “Факультет має таланти”, «Міс факультету», творчі зустрічі, поїздки до оздоровчої бази університету.

Студентам надається можливість проживання в гуртожитку по 2 – 3 особи в кімнаті та проходження на 3 – 4 курсах навчання військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу із присвоєнням звання молодшого лейтенанта.

Зусилля деканату факультету щодо втілення ідей гуманізму у навчально-виховний процес і професійне життя яскраво виявляються, перш за все, у стилі ділового спілкування колективу факультету: будь-які важливі питання вирішуються колегіально, з максимальним наближенням до потреб кожного студента та співробітника факультету.

 

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Отримавши фах із психології, Ви матимете перспективу стати науковцем, викладачем вищих та середніх навчальних закладів, методистом із психології, працівником  правоохоронних, медичних закладів, органів безпеки, психологом у школах, у закладах соціальної реабілітації, центрах надання психологічної допомоги населенню, менеджером по роботі з персоналом, психологом-консультантом у фірмі. Посади психолога існують у закладах позбавлення волі, у школах-інтернатах та дитячих будинках. Можливе працевлаштування в закладах мистецького напрямку (образотворчого, музичного, драматичного).

Реалії сьогодення зумовлюють гостру потребу у висококваліфікованих психологах, які б надавали практичну допомогу громадянам у розв’язанні різноманітних проблем: наслідки переживання психічної травми, депресія, страх чи фобія, фізична чи психологічна залежності, труднощі у спілкуванні, проблеми на роботі і в сім’ї, невпевненість у собі, тривога з незрозумілих причин, різні комплекси, паніка і розгубленість перед новозмінами, пасивність, труднощі в адаптації, ускладнення перебігу вікової кризи тощо.

“Психологія“ походить від грецьких слів “псюхе“ – душа та “логос“ – учення, наука, а це означає, що, ставши на шлях опанування професії психолога, Ви будете причетні до пізнання найскладнішого, найпотаємнішого і найцікавішого – психіки людини. Психологія навчить радісному сприйняттю життя та відчуттю щастя, допоможе Вам завжди досягати успіху і в усіх ситуаціях бути переможцем, а підвищення Вашої соціальної активності та адаптованості сприятиме власній кар‘єрі.

Пам‘ятайте, майбутнє нашої країни, прогресивність її політичних та економічних перетворень, здоров’я нації значною мірою залежать від розвитку психології і від тих, хто відчуває до неї покликання та має належний потенціал.

 

БАЖАЄМО ВАМ УСПІХУ!